sedlec sedlec-foto-historicke

o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazygeoportalmapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí

 

Provozní doba elektronické podatelny: 24 hodin denně

Elektronická podání lze podat:

  • prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: podatelna@sedlec.org
  • prostřednictvím elektronického formuláře viz níže (bez možnosti připojení elektronického podpisu)
  • na technickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM) – lze je předat na Obecním úřadě v Sedlci v úředních hodinách

Formáty datových zpráv a příloh:
.pdf (Acrobat Reader), .odt, .ods (Open document formát - OpenOffice.org), .rtf, .txt, doc., xls., htm, .html, .jpg, .jpeg, tif

Spustitelné soubory (např.: .exe, .com, .src apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy: 10 MB

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., o správní řád ( § 37 odst.4 ):

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:současně musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Při splnění náležitostí elektronická podatelna potvrdí přijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.


Formulář elektronické podatelny:

Titul:
   
Jméno: *
   
Příjmení: *
   
E-mailová adresa: *
   
Obec:
   
Ulice / číslo popisné:
   
PSČ:
   
Telefon:
   
Věc: *
   
Obsah: *
   
 

 

 

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home