sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazymapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka_zelena Sedlecká kronika - rok 1946

 

  15.II. Předseda Národního výboru Prošek mě upozornil, že jsem byl zvolen N. V. obecním kronikářem. Nový rok 1946 začíná s počasím velmi špatným. Jsou holomrazy, sníh žádný.

  8. I. Zemřel zdejší občan Maděra V. čp. 54.

  Docházejí zásilky z Ameriky společnost UNRA, a sice dobytek hovězí. Kráva stojí 15 - 18.000 K, traktory v ceně 75 - 110.000 K a různé hospodářské stroje. Jsou zřizována strojní družstva, která tyto stroje dostávají.

  Za r. 1945 se vystěhovali ze zdejší obce naši občané a zemědělští dělníci do pohraničí, kde dostávají do vlastnictví zemědělské objekty a různá zaměstnání.
  Jsou to rodiny:
  Horčic Al. dělník
  Tojšl zemědělský dělník
  Matějka tovární dělník
  Šulc V. zemědělský dělník
  Bartoš zemědělský dělník
  Mašek F. domkář
  Hiebsch zemědělský dělník
  Hellich Fr. zemědělský dělník
  Cuc, Al. zemědělský dělník
  Stezka zemědělský dělník
  Richtr zemědělský dělník
  Prkno Jar. zemědělský dělník
  Červinka V. tovární dělník
  Němec V. tovární dělník
  Manžel holič
  Trumar Fr. domkář
  Císař zemědělský dělník
  Prkno R. zemědělský dělník – ten se vrátil, důvod nějaká machinace
  Šulc J. syn domkáře
  Šípek J. domkář
  Strnad zemědělský dělník
  Novotný zemědělský dělník
  Tůma zemědělský dělník
  Junek A. syn domkáře
  Pavelka V. tovární dělník

  31. I. Zemřel zdejší občan P. Kopřiva. Němců jest zaměstnáno celkem 85 jako zemědělští dělníci z kraje Děčín, Liberec a Jablonné pod Ještědem.

  14. II. Končila lhůta, kdy se ještě mohly převádět obstavené staré peníze na účet druhého, ovšem zas byly obstaveny. Začíná zima povolovat a jest pěkné počasí, sníh není žádný.

  3. III. Němci dostali zvláštní příděl, a sice 5.300 g chleba a 3.200 g bílého pečiva na 4 týdny.

  6. VI. Byla oslava 96. narozenin presidenta T. G. Masaryka, večer za účasti všeho občanstva. Promluvil J. Diviš a Smetana, děti přednesly básně a zpěvy. První oslava po 6ti letech, kdy mohly se slavit narozeniny našeho prvního presidenta.

  15. III. Začíná být pěkné počasí a počíná se dělat na polích.

  Elektrický proud, cena byla zvýšena, a sice světlo, motorový za 1 KW hodinu.

  Uhlí začíná docházet a dostáváme příděl 100 – 500 kg. V obchodech jest k dostání zboží a textil, některé již bez bodů. Na pánské šaty 250 Kč, ženské 70 – 120 Kč dle kvality.

  Společnost UNRA poslala také ryby olejovky, a sice na body se dostanou za 16 bodů a cenu 12 Kč za malé normální krabičky 6 kusů ryb.

  18. III. Začalo se pracovat v polích, ale jen odpoledne, ráno jsou mrazy až 8 stupňů, jest sucho.

  Podle nařízení ministerstva zemědělství může ten zemědělec, který dodal obilí a jateční dobytek 70 % předepsaného kontingentu provést domácí porážku., t. zv. premiový vepř, sádlo, lůj 3 – 4 kg musí odevzdat a maso se nezapočítává na zásobovací období. Cena vajíčka jest 2,50 Kčs. Ministerstvo financí povoluje i na r. 1946 sázet tabák, a sice 25 tabákovýh rostlin na kuřáka. Příspěvek z domácí porážky činí 20 Kčs kolek a prohlídka 23 Kčs, nezemědělci 90 Kčs.

  21. III. Začal proces s K. H. Frankem, který byl v Čechách a Moravě říšským ministrem. Soud mu prokazuje, že byl strůjcem všeho zla způsobeného na českém národě.

  Byl pohřeb Boh. Záruby čp. 54, teprve 23 r., který jako vojín naší armády přišel tragickým způsobem o život při konání vojenské služby nášlapem na minu, která byla skryta. Byl mu vypraven vojenský pohřeb s vojenskou hudbou, s čestným doprovodem jedné roty jeho kamarádů, hasičů, dále 15 párů družiček a mládenců a sportovního klubu z Benátek a hodně občanstva.

  16. III. Měl pohřeb V. Chramosta čp. 10, 79 r.

  Je stále pěkné počasí, ráno i mrazy 10°, práce polní jsou v plném proudu.

  15. IV. Obilí jest zaseto i řepy se dodělávají. Je stále suché počasí, obilí špatně klíčí.

  5. V. Jest oslava výročí povstání českého národa proti německým okupantům. Od 4. května až do 9. května byly zakázány všechny tanečné zábavy na uctění památky padlých.

  9. V. Jest oslava ukončení války, byl průvod obcí všeho občanstva a u pomníku padlých byla pronesena slavnostní řeč. Po tomto dni nastává volební agitace, neboť budou volby do Národního shromáždění.

  Po 2 měsících zas pršelo, obilí se vyrovnává.

  Byl po 3měsíčním souzení odsouzen K. H. Frank, bývalý státní ministr říše a krutý vládce nad naším státem, k trestu smrti. Byl oběšen v Praze na nádvoří pankrácké trestnice za účasti 3000 lidí. Nechal tisíce našich lidí odsoudit a popravit. Soudil, aby byl souzen.

  Nastává volební boj politických stran, všechny obce tonou v záplavách plakátů a letáků, škoda peněz na to, když jsou třeba jinde.

  26. V. Jest den voleb do Národního shromáždění. Volby začínají v 8 hod. a končí ve 2 hodiny.
  Výsledek v obci:
  č. 1 Komunistická strana 105 hlasů
  č. 2 Lidová strana 22 hlasů
  č. 3 Sociální demokrati 1 hlas
  č. 4 Národní socialisti 81 hlas.

  Celkem se zúčastnilo 209 voličů. Bílý lístek nebyl žádný

  Výsledek celostátní v počtu poslanců:
  Komunistická strana v Čechách 93
  Komunistická strana na Slovensku 21
  Sociální demokracie 36
  Strana práce na Slovensku 2
  Národní sociální strana 55
  Lidová strana 47
  Strana slobody na Slovensku 3
  Demokratická strana 43

  celkem 300 poslanců.

  Volba presidenta Dr. Beneše byla provedena na Hradě ve Vladislavském sále slavnostním způsobem a poslanci v této volbě prokázali jednomyslnost, a sice byl zvolen 298 hlasy, 2 poslanci byli nepřítomni.

  30. V. Byl jsem upozorněn, abych obecní kroniku dál nepsal.

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home