sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazymapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka_zelena Sedlecká kronika - rok 1941

1.I. Napadlo hodně sněhu, že byly zaváty silnice a musely se prohazovat.

3.I. Stále padal sníh a silnice jsou zaváty. Byla nařízena pracovní povinnost, a sice od 15 r. do 60 r. a každý se musel zúčastnit prohazování. Na práci bylo až 90 osob.
15. I. Přišlo sem říšské vojsko a bylo ubytováno ve vesnicích, ve školách. V naší obci nebylo.

20. I. Byla sem nastěhována jedna třída školy, a sice v host. v čp. 3 v lokále.

25. I. Dostali jsme předpis na dodávku 10 kusů hovězího dobytka a 5 kusů vepřového dobytka. Hovězí dobytek se obstará, ale vepřový dobytek se nemůže sehnat.
Domácí porážky prohlíží starosta a zdravotní zvěrolékař. Od jednoho kusu se vybírá 21 K, 10% si ponechává obec a ostatní se posílá zemskému inspektorátu pro dodávky Praha. Sádlo se odevzdává do Benátek, dávky jsou jako rok předešlý, za cenu 17,50 K za 1 kg. Z vepře se platí 7 K poštovní složenkou důchodovému úřadu, 10 K známka českomoravskému svazu pro tuk.

27. I. Nastává tání sněhu, pomalu se ztrácí a zem stačí vodu pohlcovat z velkého množství sněhu. Nebyla velká voda, ačkoliv se očekávalo, že budou povodně.

30. I. Sníh roztál a přicházejí přeháňky a mrazy.

1. II. Válka je bez fronty – jsou nálety na Anglii a Německo.
Hodiny jsou řízeny stále podle letního času, děti chodí za tmy do školy.

24. II. Proslovil kancléř A. Hitler řeč na oslavě výročí založení nacional. strany. Byla vysílána rozhlasem.
V lázeňských městech jsou nastěhovány z říše děti a ženy.

10. III. Byl odhlasován v Americe zákon o pomoci Anglii.

15. III. V Praze byla konána oslava druhého výročí zřízení Protektorátu. Byla vykonána vojenská přehlídka. V ten den byl projev stát. pres. Háchy a protektora Neuratha. Zde byly vyvěšeny prapory na všech domech, a sice vlajka protektorátní a říšská.

16. III. Německé vojsko vpochodovalo do Bulharska a obsadilo jej a vzalo pod ochranu Říše.

17. III. Bylo nařízeno od 17. 3. zmenšit dávku obilí, a sice místo 16 kg jen 14 kg na osobu a měsíc k mletí. Dávka, jež byla stanovena až do 15. září, musí se obilí odevzdat, a sice 2 kg na 1 osobu a měsíc.

4. března byl proveden soupis prasat a stav je:
selat 34,
ml. prasata 132,
prasnice 44,
ostatní prasata na výkrm 14,
celkem 226.

25. III. Počasí je stále nestálé a na polích se nic nedělá.

15. IV. Začíná se pracovat na polích, které jsou vyschlé.

20. IV. Obilí je zaseto a připravuje se k řepám.

6. V. Obsadilo německé vojsko Jugoslávii.

20. V. Jugoslávské vojsko se vzdalo a řecké také. Byla dobyta Jugoslávie a Řecko, ještě je boj o Krétu.

31. V. Byla dobyta Kréta.

4. VI. Byl proveden soupis dobytka:
vepřový dobytek 226,
hovězí dobytek 435,
koně 37,
ovce 30,
drůbež 1415,
husy 476,
kachny 121.

5. VI. Jsou stále předepisovány povinné dodávky jatečného dobytka pro každou obec.

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home