sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazymapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka_zelena Sedlecká kronika - rok 1948

Znovu se ujímám vedení obecní kroniky.

K 1. lednu byl proveden soupis dobytka.
Stav je následující:
koně 30 kusů
hovězí 323 kusů
vepřový 232 kusů
ovce 15 kusů
kozy 58 kusů
slepice...1162 kusů
husy 125 kusů
kachny 36 kusů
perličky 8 kusů
krůty 49 kusů.

Leden začíná dešťovým počasím, sníh nebyl žádný. Po celý leden bylo teplé počasí až 10° tepla, stále prší. Obilí ozimy, které bylo zaseto jen málo ozimů, poněvadž bylo v r. 1947 velké sucho a nemohlo se orat. Selo se až v listopadu žito a pšenice, v lednu pěkně urostlo.

Uhlí je jen malý příděl, na domácnost 15q na rok, ale dostane se, rovněž je i málo dříví. Uhlí cena 85 Kč za 1q, dříví za 1q 115 Kč.

Cena dobytka je zvýšena, jatečný je 16 – 22 Kč, voli tažní až 26 Kč, krávy 20 – 28 Kč, koně 20 – 30000 Kč za kus, vepřový dobytek 30 Kč, selata 80 – 100 Kč.

Únor počasí stále pěkné až 12° tepla, stále prší. Obilí začíná žloutnout. Jetele a vojtěžky začínají vyrážet.

1.II. Jest obrat počasí, napadl sníh a jdou mrazy až 15°.

20. II. Nastala vládní krise, a sice ministři politických stran lidová, nár. socialistická, sociálně demokratická a slovenská demokratická podali demisi, president demisi hned nepotvrdil. Nastalo jednání.

25. II. Komunistická strana svolala v Praze velký protestní tábor za velké účasti občanstva, kde oznámil min. předseda K. Gottwald, že president domisi ministrů podepsal. Příčinou této krise dle novinových zpráv bylo, že odstupující ministři tvrdili, že usnesení vlády nebylo respektováno. Z druhé strany bylo, že odstupující ministři brzdí ve výstavbě státu v duchu lidově demokratickém. Světlo do této krize přinese doba, nemohu sám kritizovat celou historii této krise, neboť budou tuto věc osvětlovat historikové povolanější. Byla sestavena nová vláda za předsednictví K. Gottwalda, jako předsedy Komunistické strany této doby nejsilnější. Ve vládě jsou zúčastněny všechny politické strany.

Bylo nařízeno ustavit v zemi, okresích a obcích akční výbory, které měly za úkol provést očistu ve veřejném životě. V obci byl ustaven akční výbor sestávající z pp. Cabrnoch, Kolneský Fr., Kroupa, Špringl, Urbánek a Veiser.

V obci byla provedena očista v Národním výboru a byli zbaveni funkce pp. Beneš Jan, Herclík J., Pospíšil, Prošek a Vyšohlíd. Ve svazu zemědělské jednoty A. Novák. Do Národního výboru byli povoláni pp. V. Fabián, Al. Šulc, Řípa ml., Netušil a Urbánek.

Byl jsem znovu zbaven funkce kronikáře.

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home