sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazymapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka_zelena Sedlecká kronika - rok 1940

Soupis hospodářského zvířectva byl proveden již 4. 12. a stav byl:
41 koní
403 hov. dobytka
300 vepřového dobytka
37 koz.


2. I. Nový rok začíná krásnou zimou. Sněhu napadlo ale málo.

10.I. Zima se stupňuje, jsou mrazy až 25 °C, začíná se projevovat nedostatek uhlí následkem nedostatku vagonů. Za hnědé uhlí se platí až 32 K, dříví je také nedostatek.

15.I. Přišly na obecní úřad lístky na obuv. Každý žadatel musí podepsat, že si je vědom trestu, kdyby udal nepravdu o spotřebě obuvi. Obuvi se vydávalo 6 % z celkového počtu obyvatel, t. j. 25 párů měsíčně. Jsou vydávány i lístky na textil, prozatím v neomezeném počtu.

25.I. Sněhu napadlo až 30 cm a zima je stále stejná – mrazy až 25° – 28°. Polní zvěř následkem velké zimy přichází až k vesnicím. Koroptvím se zasypává a zajícům se zakládá seno. Je hodně škůdců polní zvěře.

1.II. Podle vládního nařízení, tam kde se 1. února zjistí cikáni, tam budou mít domovskou příslušnost. Ve všech vesnicích se tu noc hlídalo a cikáni se stěhovali z jedné vesnice do druhé, neboť je žádná obec netrpěla z obavy, aby nedostali domovskou příslušnost. V naší obci hlídali celou noc občané.

2.II. Bylo nařízeno odváděti do sběren 60 kusů vajec od jedné slepice ročně.

10. II. Příděl uhlí je stále nedostatečný.

20.II. Přišly na obecní úřad štítky o pozemkové držbě od katastrálného úřadu, kde byla přesná výměra všech pozemků i zastavěná plocha.

28.II. Začíná se volně ztrácet sníh. Je nařízeno přísné zatemnění.

8. III. Sníh roztál, jelikož ale byla země zmrzlá, byla velká voda a z polí všechna odtekla.

20. III. Zmenšena dávka cukru na 300 g a chlebovin o 1 kg na měsíc.

25. III. Přicházejí velké holomrazy až 15°C, což je ku škodě obilí.

4. IV. Začíná se na polích dělat, ale stále jsou mrazy.

9. IV. Říšské vojsko obsadilo Dánsko a Norsko.

7. IV. Naše obec má dodati německé armádě 15 q sena a 30 q slámy. Sena za 70 K a sláma za 30 K.

20. IV. Bylo nařízeno vyvěšení praporu na veřejných budovách k oslavě narozenin kancléře A. Hitlera. Nařízena sbírka kovů jako dar k narozeninám kancleře A. Hitlera (mosaz, bronz, hliník, měď). Výsledek sbírky byl zakázán oznamovat. Sbírka měla dobrý výsledek.

25. IV. Zákaz oslavovat 1. máj a pálení čarodějnic posledního dubna.

28. IV. Byl složen slib věrnosti kancl. A. Hitlerovi všemi členy obecního zastupitelstva, finanční komise a strážníkem.

30. IV. Je stále zima, takže ozimy se stále ztrácejí, zaorává se zimní pšenice, vojtěška a jetel, seje se směska. Bude málo krmení.

2. V. Je nedostatek palivového dříví, příděl uhlí je nedostatečný.


8. V. Dosela se řepa, ale špatně vzchází, jelikož je zima.

10. V. Německo obsadilo Belgii a Holandsko, kde byly tuhé boje.

14. V. Holandsko se vzdalo, aby uchránilo zemi a obyvatelstvo od následků boje.

20. V. Zákaz všech tanečních zábav.

23. V. Vykonána sbírka na německý červený kříž. Vynesla 481 K, mělo to být 1 % z předepsaných daní. Ze služného a mzdy se sráželo 1% ve prospěch červeného kříže.

24. V. Byly odvody koní. Z naší obce bylo předvedeno 17 evidovaných koní a 4 koně nově přikoupené, celkem 21 koní. Odvedeni byli 3 koně:
S. Nováka za cenu 12.500 K
M. Plicky za cenu 10.700 K
Z. Niuše za cenu 12.200 K.

29.V. Vyhláška Reichsprotektora: od 1. června za každou odpracovanou hodinu zvýšení mzdy o 50 hal.

10. VI. Italie vypověděla válku Anglii a Francii.

15. VI. Počasí stále deštivé a špatně se suší sena, obilí se vyrovnalo do růstu, řepa přerůstá.
Protrhávání řepy je opožděno následkem dešťů.

21. VI. Bylo uzavřeno příměří mezi Francií a Německem. Německo obsadilo celé francouzské pobřeží.

23. VI. Bylo uzavřeno příměří mezi Francií a Itálií, a tím skončena válka mezi Francií, Německem a Itálií.

26. VI. Nařízeno vyvěšení vlajek na oslavu vítězství na 10 dní a 7 dní vyzvánět zvony. Každý majitel domu vyvěsil vlajku a obec říšskou vlajku.

30. VI. Nařízení Reichsprotektora: žňové přídavky dělníkům 150 K, deputátním dělníkům 32 hal. na hodinu jen za žně.

1. VII. Na žně přijeli studenti, a sice jeden student a studentka. Museli míti od obecního úřadu potvrzení, že na žních pracovali.

15. VII. Stanoveny ceny za obilí: pšenice 196 K, žito 169,20 K, ječmen 165,50 K, oves 153 K, t. j. nejvyšší ceny.

28. VII. Začaly se sekat žita, asi za 10 dní pšenice. Po celé žně stále pršelo, obilí bylo vzrostlé, poslední obilí se sklidilo 10. IX.

1. VIII. Bylo nařízeno Reichsprotektorem, aby všechny nápisy obchodů byly označeny německo-česky.

15. VIII. Obecní úřad začal používat razítko dvojjazyčné od 15. 8. Dále dobytčí pasy musí být dvojjazyčné.

30. VIII. Za srpen bylo dešťových srážek 180,5 mm.

5. IX. Nařízením česko-moravského svazu pro tuky bylo stanoveno odvádět z domácích porážek sádlo, a sice vyškvařené, z mrtvé váhy:
do 100 kg - 3 kg
do 120 kg - 6 kg
do 140 kg - 7,50 kg
do 160 kg - 9,75 kg
do 180 kg - 12 kg
do 200 kg - 15 kg
přes 200 kg - 17,75 kg.

5. IX. Zemský úřad nařídil chránění odstř. koroptví po celý rok, bažanty a zajíce se smí střílet od 16. 10.
Nejvyšší ceny jatečného dobytka stanoveny za 1 kg živé váhy pro Prahu, t. j. dle tříd:
voli 5,10 - 8,60 K
jalovice 4,90 - 8,40 K
býci 4,70 - 8,20 K
krávy 4,30 - 8,20 K
vepři: od 80 kg výše 9,40 - 11,20 K.
Ceny byly nařízeny Nejvyšším cenovým úřadem.

Bylo nařízeno sít řepku, a sice rolníci mající více jak 20 ha polí. Na naši obec připadlo 11,37 ha 3 % orné půdy.

Okresní úřad žádá odhad pozemků. V naší obci byly odhadnuty pozemky:
II. tř. 21.000 - 25.000 K za 1 ha
III. tř. 20.000 - 24.000 K za 1 ha
IV. tř. 19.000 - 23.000 K za 1 ha
V. tř. 18.000 - 22.000 K za 1 ha.

15. IX. Bylo ohlášeno zrušení celní hranice mezi Protektorátem a Říší od 1. října 1940. Politické a policejní hranice zůstávají v platnosti.

20. IX. Začaly se dobývat brambory. Stále prší, půda je rozmoklá, brambory se špatně vybírají a jsou na 30 – 40 % shnilé.

27. IX. Starosta dostal předpis úpravy dodávek obilí. Naše obec má předpis dodati:
za září 350 q pšenice, 70 q žita,
za říjen 140 q pšenice, 47 q žita,
za listopad 210 q pšenice, 70 q žita,
ječmen až do února - 632 q,
oves až do března - 42 q.

Byl proveden soupis osevu a každému zemědělci byl dán předpis, mnoho-li má odevzdat. Z 1 ha se vzal průměr výnosu:
pšenice 14 q,
žita 13 q,
ječmen 16 q,
ovsa 18 q.

10. X. Začaly se dělat řepy. Je krásné počasí, řepa se dobře dělá. 28. října načíná padat sníh a mrzne až 6°C mrazu, řepa nejde dělat, je jí hodně v zemi 60 korců.

15. X. Obec dostala předpis odevzdat na vnucený výkup dobytka 5 kusů hovězího dobytka a 2 kusy vepřového, odevzdat do stan. Chotětov. Cena za hovězí dobytek 6,80 - 7,30 K, za vepřový 8,60 - 11 K. Celý okres odevzdal 200 kusů hovězího a 165 kusů vepřového dobytka.

20. X. Občané dostali oděvní lístek druhé vydání. Na boty jsou nyní poukazy, které jsou číslovány, a sice 2 páry na těžké boty, t. j. I.a, II.a 16 párů vycházkových bot a I.b 23 párů lehčí obuvi, II.b 4 páry domácí obuvi, I.c 12 párů domácí obuvi a cviček. Právo na lístek má ten, když vykáže, že nemá žádné jiné boty – hromadění obuvi do zásob je zakázáno.

28. X. Obsadila Itálie Řecko.

1. XI. 1. listopadu byly vyklizeny obce okolo voj. tábora, dle zpráv pro vojenské účely, a sice: Lipník, Jiřice, Vrutice Benátecká, Újezdec a Kbel jen levá strana státní silnice ku Praze. Dále pozemky z Brodců, Chuštěnic, St. Benátek a Předměřic.

12. XI. Byla dovezena řepa. Stále prší. Začíná se orat, jest hodně nezoráno.

25. XI. Jdou mrazy a přestalo se orat, napadl sníh.
Naše obec má odevzdat brambory 150 q a byl zde úředník okr. úřadu. Komise zjistila, že brambory jsou shnilé a je jich málo. Platilo se za 1 q 45 K s dovozem do Chotětova.

25. XI. Přistěhoval se jeden občan z Lipníka, ze zabraných obcí.

3. XII. Byl soupis hospodářských zvířat. Soupis provedl starosta J. Pospíšil a Al. Junek. Stav byl zjištěn:
koní 37 kusů,
vepřového dobytka 229 kusů,
hovězího dobytka 419 kusů,
koz 48 kusů,
drůbeže 921 kusů,
kachen 42 kusů,
hus 136 kusů
králíků 322 kusů,
krůt 12 kusů,
na výměru 539,67 ha.

8. XII. Půda rozmrzla a oralo se, sníh je as 8 cm.

14. XII. Konal se hon na zajíce, střeleno 95 zajíců.

1. XII. Bylo nařízeno odevzdat kroniku obce. Kniha byla odeslána na okresní úřad.

15. XII. Sněžilo a napadlo hodně sněhu asi 40 cm a jsou velké mrazy.

31. XII. Sníh stále padá. Zvěř polní se musí přikrmovat.

V r. 1940 se narodilo dětí 11 a zemřelo občanů 3.

Bylo nařízeno vydávat poukazy na šrotování, jen na oves a směsky, a sice:
na 1 koně 90 kg na měsíc,
na hovězí dobytek 8 kg na měsíc,
na vepřový dobytek 15 kg na měsíc,
na prasnice 18 kg na měsíc,
na krmníka 150 kg jednou provždy.

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home