sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazymapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka_zelena Sedlecká kronika - rok 1937

1.I. Stav hospodářského zvířectva v lednu činil v obci:
390 kusů hovězího,
345 kusů vepřového,
41 koní,
38 koz.

1. II. Nastala změna držebností. Rodinný domek Josefa Rajmona,malorolníka č. p. 38 – koupil Josef Černý, dělník Dražických závodů.

18. II. Ministerský předseda Dr. Hodža vyhlašuje dohodu uzavřenou s německými agrárníky, křesť. sociály a sociál. demokraty, podle níž má se dostati Němcům úměrného zastoupení ve státních úřadech a na státních dodávkách. Má to býti krok k usmíření s německou menšinou ve státě.

7. III. Na den 7. března připadly 87. narozeniny pana presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. V naší obci byly důstojně oslaveny. Sbor dobrovolných hasičů spolu se Sokolem zapálil třetí „Vatru“ a slavnost byla zakončena divadelním představením zdejšího ochotnického spolku, a to divadelní hrou, obrazem ze života „Kříž u potoka“. Občanstvo se oslavy zúčastnilo ve velkém počtu.

10. IV. Obec zakoupila pro sbor dobrovolných hasičů nové vycházkové blůzy nákladem 5.000,- Kč.

4. V. Konán odvod branců. Z naší obce šli k odvodu 3 branci a uznáni schopni k vojenské službě 2, a to: Karel Novák z č. p. 11 a Josef Dědek z č.p. ...

26. V. 26. května zemřel v Praze ve své vile vynikající český politik Dr. Karel Kramář. Byl to první ministerský předseda po státním převratu. Ve válce se činně zúčastnil domácího odboje v tajném spolku Mafii – byl vězněn a odsouzen pro velezradu k trestu smrti, ale v poslední chvíli omilostněn. Byl to ryzí vlastenec, poctivý politik, který z politiky zchudl právě jako jeho přítel Antonín Švehla a dožil se mnohého zklamání za svou nezištnou práci pro národ. Měl v Praze slavný pohřeb za účasti představitelů národa.

1.VI. Bylo provedeno noční poplachové cvičení Civilní protiletecké obrany (C. P. O.) za účasti vojenských letadel.

2.VII. Tělocvičná jednota Sokol společně se sborem dobrovolných hasičů uspořádali oslavu dvacátého výročí slavné bitvy našich legionářů u Zborova, kde poprve zahraniční legie ukázaly světu svou udatnost a nepřemožitelnost v boji za osvobození Českosl. národa. Toho dne navštívil naposled Prahu T. G. Masaryk provázen generálem Syrovým, zúčastniv se zborovských oslav na strahovském stadionu. Účastníky byl bouřlivě pozdraven.

12. VII. Bylo zahájeno nepřátelství mezi Japonskem a Čínou.

16. VII. Čsl. vláda podala demisi a 17. července byl pověřen Dr. Hodža sestavením nové vlády. Ve vládě však nastaly jen nepatrné přesuny a změny.

2. IX. 2. září v noci těžce onemocněl president Osvoboditel T. G. Masaryk a celý národ denně sledoval lékařské zprávy o jeho stavu. Když se mělo zato, že se mu přilepšilo, přišla v úterý ráno 14. září překvapující a smutná zpráva z Lán o jeho úmrtí. V celém národě nastal hluboký smutek.

21. IX. Pohřeb se konal v úterý dne 21. září 1937 z hradu pražského se všemi vojenským poctami do Lán, kde podle svého přání pochován po boku své zesnulé choti Charlloty. Byl to nejslavnější pohřeb jaký kdy Praha viděla a jaký národ mohl připravit svému Osvoboditeli. Rakev s ostatky byla vystavena ve sloupové síni na hradě veřejnosti a po tři dny a po tři noci proudily ohromné zástupy občanstva z celé republiky, aby se naposled poklonily jeho veliké památce. Praha byla v pravém slova smyslu přeplněna účastníky pohřbu, a to i ze zahraničí.

1. XI. Byl prodán domek č.p. 84 majitelem Jindřichem Lískou a koupil jej František Trumar.

Hospodářský rok v našem katastru byl příznivý. Žně se za slunného počasí odbyly a obilí dobře sypalo. Pro všechny plodiny byl dostatečně vlhký, píce byl dostatek a úroda cukrovky byla abnormální. Klidilo se 130 – 150 q po korci. Po této stránce byla úplná spokojenost.

Po stránce politické vyznačoval se rok 1937 odvážnými agitacemi sudetoněmecké strany Henleinovy, které se stále a stále stupňovaly voláním po splnění požadavků autonomních. Vládě působí tato akce opravdové starosti.

 

 

 

 

 

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home